Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w Nowej Wsi

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO


Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa
Sołtys Dorota Kusak
zwołuje
na dzień 11 września (wtorek) 2018 r. o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2019.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. Zakończenie Zebrania.

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 50 osób, zebranie odbędzie się w drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 18.30.
W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 25 osób.

Nowa Wieś, 31 sierpnia 2018 r.

Sołtys     
Dorota KusakOdsłony: 966
Autor Publikacji: UG, Data Publikacji: 2018-08-31 , Godzina Publikacji: 10:31

Kęty w obiektywie...