Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Malcu

Na podstawie §7 i 7a statutu sołectwa
Sołtys Kazimierz Tolarczyk
zwołuje

na dzień 15 kwietnia (niedziela) 2018 r. o godz. 9.15
w Domu Ludowym

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Uchwała w sprawie skwitowania działalności Sołtysa za 2017 r.
 10.  Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2017 roku oraz przewidzianych do realizacji w sołectwie w 2018 roku.
 11. Dyskusja.
 12. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji sołectwa w 2018 r.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
 14. Sprawy bieżące i informacje.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 16. Zakończenie Zebrania.

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 40 osób uprawionych do głosowania, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 9.45. W tym przypadku do ważności Zebrania wymagana jest obecność co najmniej 20 osób uprawnionych do głosowania. 

Malec, dnia 29 marca 2018 r.                                                          

 Sołtys

                                                                                                (-)  Kazimierz TolarczykOdsłony: 642
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2018-03-29 , Godzina Publikacji: 08:14

Kęty w obiektywie...