Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Dzielnicy „Stare Miasto” w Kętach

Działając na podstawie §11 ust. 1  Statutu Dzielnicy „Stare Miasto” w Kętach

Zarząd Dzielnicy zwołuje na dzień

17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz.17.00

w Domu Kultury w Kętach

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW DZIELNICY
 „STARE MIASTO” W KĘTACHPorządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Powołanie prowadzącego Zebranie i protokolanta Zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy w 2017 r.:

1) Przedstawienie sprawozdania,
2) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie skwitowania  działalności  Zarządu Dzielnicy
    w 2017 r.,
3) Dyskusja nad sprawozdaniem,
4) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania i skwitowania działalności Zarządu Dzielnicy w 2017 r.


      6. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2017 roku oraz przewidzianych do realizacji
          w Dzielnicy w 2018 r.
      7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania mieszkańców.
      8. Dyskusja, wnioski.
      9. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji Dzielnicy w 2018 r.
    10. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków zebrania.
    11. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
    12. Zakończenie Zebrania.

Kęty, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
(-) Andrzej Bryzek  
       Odsłony: 988
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2018-04-04 , Godzina Publikacji: 09:16

Kęty w obiektywie...