Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Nowy prezes Komax-u

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. powołała dziś nowego Prezesa Zarządu. Stanowisko to powierzone zostało Stefanii Kołodziejczyk.

Nowa Prezes PK Komax Sp. z o.o. jest kęczanką, posiada bogate doświadczenie zawodowe i doskonałe wykształcenie kierunkowe. Tytuł magistra zdobyła w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Zarządzania (zakres: zarządzanie przedsiębiorstwem), a studia podyplomowe o specjalności gospodarka nieruchomościami ukończyła w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej na Wydziale Finansów i Technologii Informatycznych.

Stefania Kołodziejczyk w latach 2001 - 2015 była pracownikiem samorządowym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Do jej obowiązków należała realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami i prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem nieruchomościami gminnymi poprzez m.in.: regulację stanów terenowo-prawnych, realizację procesów sprzedaży nieruchomości i oddawania w użytkowanie wieczyste, ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych, ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu, zlecanie wycen nieruchomości i nadzór nad nieruchomościami.

Ponadto Pani Kołodziejczyk sprawowała nadzór nad funkcjonowaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego, jego projektowaniem i budową, a także współpracowała z dostarczycielem energii w zakresie zgłoszenia, odbioru i przyłączenia nowych obiektów do sieci dystrybucyjnej. Co więcej, w latach 2012 - 2014, nowa Prezes PK Komax Sp. z o.o. współpracowała z Kancelarią Radcy Prawnego na stopie doradztwa w zakresie rynku nieruchomości oraz nadzoru nad zbywaniem lub nabywaniem nieruchomości.

Poprzedni Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. Tomasz Grzybowski został odwołany ze swojego stanowiska 25 marca. Decyzja podyktowana była koniecznością wprowadzenia w spółce nowej jakości świadczonych usług oraz poprawy poziomu zarządzania mieniem komunalnym.Odsłony: 4884
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...