Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Nowa umowa partnerska podpisana - realizacja projektu „Szlak sakralny Kęty-Turzovka”

Burmistrz Kęt i Primator Turzowki siedza przy biurku i podpisuja dokumenty

 

19 maja 2017 r. odbyła się wizyta partnerska w Turzovce, w której udział wzięły władze Gminy Kęty: Burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar, I Zastępca Burmistrza - Rafał Ficoń, II Zastępca Burmistrza - Marcin Śliwa oraz Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis. Efektem finalnym wizyty było podpisanie umowy na realizację projektu „Szlak sakralny Kęty-Turzovka”.

Gmina Kęty oraz miasto Turzovka od kilkunastu lat są gminami partnerskimi, prowadząc swoją współpracę transgraniczną na wielu płaszczyznach. Do tej obaj partnerzy wspólnie realizowali projekt pn.  „Scena miejscem polsko - słowackiej współpracy”.

Projekt „Szlak sakralny Kęty-Turzovka” zakłada w gminie Kęty remont pięciu, a w Turzovce trzech kapliczek oraz modernizację drogi prowadzącej do jednej z nich.

Celem ogólnym projektu jest przygotowanie i stworzenie nowego produktu turystycznego, jakim będzie szlak sakralny, który powstanie w Gminie Kęty i Gminie Turzovka. Transgraniczna współpraca ma na celu wykorzystanie potencjału turystycznego i stworzenie nowych możliwości w regionalnej gospodarce.

Projekt, wzbogacając ofertę turystyczną obszaru transgranicznego, dopełni wcześniej realizowany projekt, który miał na celu nawiązanie współpracy różnych grup społecznych. Działania realizowane w ramach projektu pozwolą partnerom poznać swoje zasoby historyczne, nawiązać współpracę w temacie dziedzictwa sakralnego i promocji regionu, ale przede wszystkim rozpocząć realizację wspólnej strategii promocyjnej.

Projekt to inicjatywa władz samorządowych, której myślą przewodnią jest stworzenie wielowymiarowego produktu turystycznego, w którym wiele podmiotów działających po obu stronach granicy mogłoby uczestniczyć i korzystać z współpracy, która przynosi korzyści i efekty.

Projekt realizowany jest na przestrzeni od IV – XII 2017 r. a jego wartość opiewa na 106.590,80 €.

 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa
Odsłony: 2311
Autor Publikacji: UG, Data Publikacji: 2017-05-22 , Godzina Publikacji: 13:20

Kęty w obiektywie...