Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Kęty informuje, na terenie Gminy Kęty odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczone w workach), oraz odpadów wielkogabarytowych.

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble. Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7oo przed wjazdem na posesje, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.

Uwaga!

Urządzenia RTV, AGD niekompletne, tj. pozbawione części składowych, rozbite jak również zanieczyszczone substancjami pochodzenia biologicznego, chemicznego i toksycznego nie będą odbierane. Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego RTV i AGD pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu Gminy Kęty:

 

 Kęty – miasto (teren osiedli mieszkaniowych oraz zabudowy jedno i wielorodzinnej)

 07.05.2015 r.

 Kęty Podlesie

 

 26.05.2015 r.

 Sołectwo Bulowice

 

 21.05.2015 r.

 Sołectwo Witkowice

 

 28.05.2015 r.

 Sołectwo Nowa Wieś

 

 29.05.2015 r.

 Sołectwo Bielany

 

 22.05.2015 r.

 

 Sołectwo Łęki

 

 27.04.2015 r.

 Sołectwo Malec

 

 28.04.2015 r.

 Odsłony: 3912
Autor Publikacji: SP, Data Publikacji: 2015-04-14 , Godzina Publikacji: 15:34

Kęty w obiektywie...