Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Nabór do pracy w Świetlicy Młodzieżowej w Malcu

Burmistrz Gminy Kęty informuje o możliwości przedstawienia swojej kandydatury przez osoby chętne do podjęcia pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym polegającej na organizowaniu i prowadzeniu zajęć na Świetlicy Młodzieżowej w Malcu na podstawie umowy zlecenie.

I ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW

Obowiązki związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć na świetlicy będą polegały w szczególności na:

Ø stwarzaniu atmosfery rozwijającej prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości zarówno u dzieci jak i młodzieży;

Ø zapewnianiu należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu;

Ø rozwijaniu kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań;

Ø tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci.

Świetlica czynna będzie do 16 godzin zegarowych tygodniowo. W trakcie roku szkolnego świetlica czynna będzie w godzinach popołudniowych, tak by zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży.

W okresie świątecznym, podczas ferii zimowych i wakacji świetlica czynna będzie wg ustalonego harmonogramu na okres wolny od nauki szkolnej.

II WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba zainteresowana podjęciem pracy w świetlicy w charakterze prowadzącego zajęcia musi posiadać wykształcenie pedagogiczne
lub ukończone kursy do pracy z dziećmi i młodzieżą.

III WARUNKI PRACY I PŁACY

Usługa świadczona będzie w terminie od stycznia do grudnia 2019 r.

Wynagrodzenie brutto: 14,70 zł/h

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty,
Rynek 7.

W skład dokumentów wchodzą:

- list motywacyjny;

- kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Kęty z siedzibą przy Rynek 7, 32-650 Kęty, jako administratora danych osobowych zgodnie
z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) danych osobowych, w celach związanych z organizowaniem i prowadzeniem zajęć na Świetlicy Młodzieżowej w Malcu.

2. Niniejszym oświadczam również, że dane podałem/am dobrowolnie oraz zostałem/am poinformowany/a, iż:

a) przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych;

b) w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.

List motywacyjny zawierający klauzulę oświadczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych musi być własnoręcznie podpisany.

Dokumenty, które zostaną złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Dokumenty, które wpłyną po dniu 21 grudnia 2018 r. po godz. 12.00 nie będą rozpatrywane.

V INFORMACJE DODATKOWE

Adres lokalu, w którym siedzibę ma świetlica młodzieżowa: Malec – budynek Domu Ludowego, ul. Jędrzejowskiego 16.

Odsłony: 2268
Autor Publikacji: Wydział Infrastruktury Społecznej UG Kęty / kf, Data Publikacji: 2018-12-06 , Godzina Publikacji: 15:10

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty