Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Lokal w znakomitej lokalizacji do wynajęcia!

Lokal w znakomitej lokalizacji do wynajęcia!

Dyrektor Domu Kultury w Kętach ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Żwirki i Wigury 2A (pawilon Domu Kultury w Kętach).

I. Informacja o lokalu

1. Przedmiotem organizowanego konkursu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 57,5 m2, składającego się z jednego pomieszczenia wraz z zapleczem, oraz przynależnego do lokalu ogródka o powierzchni 80m2. Lokal jest wyposażony w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne oraz WC.
2. Lokal przeznacza się na działalność handlowo-usługową.
3. Osoby zainteresowane powinny przed złożeniem swojej oferty zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.
4. Okres umowy – na okres 3 lat od daty podpisania umowy najmu.
5. Oferowana wysokość miesięcznej stawki czynszu nie może być niższa niż:
a) 1300 netto + podatek VAT za lokal wraz z zapleczem
b) 130 netto + podatek VAT za ogródek
Ceny najmu nie uwzględniają opłat za media (energia, woda, śmieci, itp.), ale uwzględniają opłatę z tytułu podatku od nieruchomości.

Do przyszłego najemcy lokalu będzie należało przystosowanie lokalu do swoich potrzeb bez prawa domagania się od Wynajmującego zwrotu kosztów za poniesione nakłady.

II. Miejsce i termin składania ofert
Oferta powinna zawierać:
•    imię, nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę firmy,
•    datę sporządzenia oferty,
•    proponowaną wysokość czynszu netto (lokal oraz ogródek),
•    aktualny wypis z CEiDG lub wypis z KRS,
•    krótki opis koncepcji funkcjonowania lokalu (zamierzony sposób wykorzystania lokalu).

Ofertę należy złożyć w terminie do 29 marca 2019 r. do godz. 14:00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Kętach, pokój 105, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO PAWILON DOMU KULTURY W KĘTACH”
- przesłać pocztą na adres: Dom Kultury w Kętach, 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2A, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO PAWILON DOMU KULTURY W KĘTACH” (decyduje data wpływu oferty na dziennik podawczy Domu Kultury w Kętach).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Informacje ogólne
1. Informacje o przedmiocie najmu do dnia 25.03.2019 r. można uzyskać telefonicznie u aktualnych najemców:  Grzegorz Bieniek 792 109 257 Edyta Bieniek 791 318 997
Po 25.03.2019 r. informacje będą udzielane pod numerem telefonu: (33) 844 86 81 lub mailowo: administracja@domkultury.kety.pl
2. Oferent, który wygra konkurs powinien podpisać umowę w terminie do 10 dni od daty otrzymanego zawiadomienia o wynikach konkursu. Po upływie powyższego terminu uznaje się, że oferent zrezygnował z jej zawarcia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
5. Konkurs jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert.
6. Przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty prosimy o zasięgnięcie wszelkich informacji dotyczących przydatności i ewentualnego przystosowania  lokalu do prowadzenia określonej działalności. Oferent winien sprawdzić stan wszystkich instalacji.
7. Istnieje możliwość odkupienia części wyposażenia, które aktualnie znajduje się w lokalu (lodówki, loże, projektor, itp.) – do negocjacji.
8. Informacje nt. wyniku konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (33) 844 86 81 lub mailowo: administracja@domkultury.kety.pl

Odsłony: 2382
Autor Publikacji: Dom Kultury w Kętach/ewe, Data Publikacji: 2019-03-14 , Godzina Publikacji: 09:44

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2020
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty