Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Laureaci Rodzinnego Konkursu Ekologicznego „Czyste powietrze wokół Nas” nagrodzeni

11 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Kęty odbyło się uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich prac w Rodzinnym Konkursie Ekologicznym „Czyste powietrze wokół Nas” zorganizowanym przez Gminę Kęty.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat ochrony powietrza oraz prawidłowych nawyków i zachowań zapobiegających jego zanieczyszczeniu, zachęcenie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony powietrza, a także rozwijanie świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Konkurs przewidziany był dla trzech kategorii wiekowych. Zadaniem uczestników było wykonanie prac konkursowych:

  • I kategoria – pracy plastycznej przedstawiającej sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza,
  • II kategoria – plakatu promującego co najmniej jeden z tematów: ochrona powietrza, oszczędność zasobów naturalnych i energii lub wykorzystanie energii odnawialnej,
  • III kategoria – przestrzennej makiety ekologicznej przedstawiającej działania podejmowane na rzecz ochrony powietrza np.: sposoby zmniejszania ilości zanieczyszczeń powietrza, oszczędzanie zasobów naturalnych i energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, segregację i przetwarzanie odpadów itp.


Na konkurs zgłoszono ponad 50 prac, które zostały ocenione pod kątem: zgodności z tematem konkursu, oryginalności pomysłu, walorów artystycznych oraz estetyki wykonania. Komisja Konkursowa jednogłośnie stwierdziła, że wszystkie zgłoszone prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały wykonaniem i zastosowaniem różnorodnych technik oraz kreatywnością przedstawienia tematu.

W kategorii I nagrodzono:

Miejsce I: Gabriela Wiśniowska
Miejsce II: Martyna Cieślowska
Miejsce III: Krystian Zakrzewski

Wyróżnienia: Sonia Kaczmarczyk, Emilia Kubiczek, Zofia Naglik, Julia Krywult, Emilia Gałgan, Daria Łoboda, Oliwia Bąba oraz Anna Wojtasik.

W kategorii II nagrodzono:

Miejsce I: Zuzanna Gizicka
Miejsce II: Łukasz Kowalczyk
Miejsce III: Emilia Piwowarska

Wyróżnienia: Lena Ficoń, Zuzanna Woźna, Weronika Gwózdek, Pola Góral, Marcel Kusak, Kacper Michałkiewicz, Nikodem Bancyrz oraz Oskar Foryś.

W kategorii III nagrodzono:

Miejsce I: Kamil Kosowski
Miejsce II: Wiktoria Urbańczyk
Miejsce III: Wiktoria Kosowska


Zwycięskie prace można obejrzeć w Domu Kultury w Kętach. Wystawa potrwa do 21 grudnia br.

Konkurs zorganizowany został w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czyste powietrze w gminie Kęty – NASZA wspólna sprawa” realizowanej w ramach projektu pn.: „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.Odsłony: 1620
Autor Publikacji: Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości UG Kęty / fot. B.K.-S., Data Publikacji: 2018-12-12 , Godzina Publikacji: 13:33

Kęty w obiektywie...