Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

LGD „Dolina Soły” zaprasza: Projekt „50+aktywność = SUKCES!”

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” rozpoczyna realizację projektu „50+aktywność = SUKCES!”, dofinansowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 8. Rynek Pracy Działanie: 8.2  Aktywizacja zawodowa  Typ operacji: A -  Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 25 osób bez pracy w wieku 50+ zamieszkujących obszar objęty działaniami LGD Dolina Soły przez realizację kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w okresie do 30.09.2019.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zamieszkujących następujące gminy:

 • gmina Brzeszcze
 • gmina Kęty
 • gmina Chełmek
 • gmina Wieprz
 • gmina Oświęcim

 Przystępując do projektu uczestnik uzyskuje między innymi:

 • indywidualny Plan Działania,
 • wsparcie psychologiczne 
 • wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi podjęcie zatrudnienia, 
 • usługi pośrednika pracy
 • podniesienie kwalifikacji lub kompetencji dzięki szkoleniom i stażom zawodowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczestników.
 • wsparcie dla uczestników opiekujących się osobami zależnymi 
 • asystent dla osób niepełnosprawnych

Gwarantujemy stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na wybrane formy wsparcia.

Rekrutacja odbywa się w okresie od 10.09.2018 do 30.09.2018.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!! 


Wartość projektu 370 000,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 351 686,00 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt  z biurem projektu zlokalizowanym pod adresem:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
Ul. Edukacyjna 9, Rajsko
32-600 Oświęcim
tel: 33 / 843 60 28
mail:projekty@dolinasoly.eu


Informacje dostępne również na stronie internetowej www.dolinasoly.eu  oraz pod numerem (33)843-60-28.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

 1. Regulamin rekrutacji 
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu -  Wzór formularza zgłoszeniowego
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu  Wzór Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia Uczestnika Projektu
 4. Załącznik nr 3 do regulaminu - Wzór formularza Dane Uczestnika Projektu
 5. Załącznik nr 4 do regulaminu - Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. statusu na rynku


Odsłony: 923
Autor Publikacji: LGD „Dolina Soły”, Data Publikacji: 2018-09-24 , Godzina Publikacji: 11:37

Kęty w obiektywie...