Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Konkurs ekologiczny o ochronie powietrza atmosferycznego

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Kęty do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym.

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie zadań konkursowych dotyczących powietrza atmosferycznego i jego ochrony, poprawy efektywności energetycznej oraz oszczędności zasobów naturalnych.

W ramach konkursu zostaną opublikowane trzy zestawy zadań. Pierwsze pytania dostępne są w poniższym formularzu. Odpowiedzi można nadsyłać do 19 listopada.

Następne zadania konkursowe będą publikowane 20 i 27 listopada. Po każdej turze pytań przyznane zostaną dwie nagrody specjalne dla osób, które jako pierwsze uzyskają największą liczbę punktów. Po zakończeniu wszystkich trzech tur pytań wyłonione zostaną trzy osoby, które otrzymają nagrody główne za posiadanie najszerszej wiedzy na temat ochrony powietrza.  

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe zasilane solarnie.

Odpowiedzi do opublikowanych zadań należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurspowietrze@kety.pl za pośrednictwem przygotowanego formularza odpowiedzi. Formularz należy wypełnić za pomocą narzędzia „Wypełnij i podpisz” dostępnego w programie Adobe Acrobat Reader.

W przypadku uczestnika niepełnoletniego do udziału w konkursie konieczne jest dostarczenie formularza zgody podpisanego przez jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w załączonym regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czyste powietrze w gminie Kęty – NASZA wspólna sprawa” realizowanej w ramach projektu pn.: „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.Odsłony: 1531
Autor Publikacji: Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości, Data Publikacji: 2019-11-13 , Godzina Publikacji: 15:00

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu ekologicznego.pdf (Rozmiar: 0.24 MB)
Formularz zgody.pdf (Rozmiar: 0.17 MB)
Formularz odpowiedzi nr 1.pdf (Rozmiar: 0.23 MB)

Kęty w obiektywie...