Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Kolejna kadencja sołtys Nowej Wsi Doroty Kusak rozpoczęta

17 listopada 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi odbyło się ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie otworzył burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, dziękując licznie przybyłym mieszkańcom za obecność, a także za współpracę ustępującej pani sołtys oraz Radzie Sołeckiej.

Przewodniczącym zebrania został Tadeusz Ziętek. Na sekretarza wybrano Katarzynę Kusak-Domańską. W Komisji Uchwał i Wniosków zasiedli: Krzysztof Ochmanek, Krystyna Piwko, Sławomir Gabryś.

Wybrano skład Komisji Skrutacyjnej: przewodniczący Grzegorz Żak, członkowie – Irena Ćwik, Jadwiga Pysz, Roksana Janeczko.

Sołtys Dorota Kusak przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Podziękowała także za współpracę w czasie minionych lat m.in. burmistrzom Gminy Kęty, kierownictwu Urzędu Gminy Kęty, dyrekcji Szkoły Podstawowej, pracownikom biblioteki, Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta w Nowej Wsi, członkom OSP w Nowej Wsi oraz wszystkim, którzy z zaangażowaniem włączali się w działalność na rzecz sołectwa Nowa Wieś.

Ogółem, zgodnie z listą obecności, w zebraniu wiejskim w Nowej Wsi uczestniczyło 100 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Do objęcia funkcji sołtysa nowej kadencji zgłoszono jednego kandydata: dotychczasową sołtys Dorotę Kusak. Komisja wydała 99 kart do głosowania opieczętowanych pieczęcią Gminy Kęty. W wyniku głosowania tajnego oddano 99 głosów, wszystkie ważne. Kandydat Dorota Kusak otrzymała 94 głosy za, 5 głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się.

Do Rady Sołeckiej zgłoszonych zostało 9 kandydatów. Komisja wydała 92 karty do głosowania opieczętowane pieczęcią Gminy Kęty. W wyniku głosowania tajnego oddano 92 głosy. Głosy ważne – 88, głosy nieważne – 4. W skład Rady Sołeckiej weszło 8 kandydatów z najwyższą ilością głosów.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszone zostały 3 osoby. Komisja wydała 92 karty do głosowania opieczętowane pieczęcią Gminy Kęty. W wyniku głosowania tajnego oddano 92 głosy, w tym 90 głosów ważnych, 2 nieważne.

Zgodnie z decyzją mieszkańców Nowej Wsi biorących udział w zebraniu wynik wyborów jest następujący:

Sołtysem sołectwa Nowa Wieś kolejny raz została Dorota Kusak.

W skład Rady Sołeckiej weszli: Franciszek Formas, Wojciech Grygierczyk, Mirosław Handzlik, Mirosław Kizner, Wojciech Procner, Edward Putek, Robert Szabla, Wiesław Zelek.

Skład Komisji Rewizyjnej to: Alina Galica, Sabina Jończyk, Zofia Kowalczyk.

Komisja Uchwał i Wniosków odnotowała wnioski zgłoszone przez mieszkańców:

1. Utrudniony wyjazd z ul. Bielańskiej
2. Sprawa mostu na rzece Macocha
3. Przebudowa przepustu przy ul. Jana Kantego na wysokości posesji p. Górskiego. Posprzątanie gałęzi po obcince drzew przez energetykę
4. Zapytanie o plan remontu ul. Jana Kantego. Zapytanie o system wywozu śmieci – czy mieszkańcy ponoszą koszt wywozu śmieci z cmentarza
5. Organizacja ruchu na ul. Kościuszki
6. Problem z projektem modernizacji ul. Jana Kantego w okolicy szkoły podstawowej oraz zatrzymywania się autobusów przewożących uczniów
7. Doposażenie placu zabaw przy Dworku

Zebranie odbyło się zgodnie z porządkiem:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.

7. Wybory Sołtysa:

1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Sołtysa,

2) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

3) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

4) głosowanie tajne,

5) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

6) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

8. Wybory Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej:

1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Rady Sołeckiej,

2) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,

3) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej,

4) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

5) głosowanie tajne,

6) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

7) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.

11. Zakończenie Zebrania.

Odsłony: 1470
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2019-11-17 , Godzina Publikacji: 19:20

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2020
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty