Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Jak uzyskać dofinansowanie? Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Uczestnicy spotkania

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, zainteresowanym pozyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Data i miejsce

20 czerwca 2018 r., 09:00-13:30, Chrzanów, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10, I piętro, sala konferencyjna

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 18 czerwca 2018 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Program:
Program do pobrania

Odsłony: 426
Autor Publikacji: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie, Data Publikacji: 2018-06-12 , Godzina Publikacji: 14:41

Kęty w obiektywie...