Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Gospodarka odpadami

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Kęty informuje, na terenie Gminy Kęty wkrótce odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczone w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV a także stare meble. Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 przed wjazdem na posesję, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp.

Uwaga!

Urządzenia RTV, AGD niekompletne, tj. pozbawione części składowych, rozbite jak również zanieczyszczone substancjami pochodzenia biologicznego, chemicznego i toksycznego nie będą odbierane. Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego RTV i AGD pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu Gminy Kęty:

Kęty – miasto (teren zabudowy jednorodzinnej)

4.10.2018 r.

Kęty Podlesie

18.10.2018 r.

Sołectwo Łęki

22.10.2018 r.

Sołectwo Malec

23.10.2018 r.

Sołectwo Witkowice

25.10.2018 r.

Sołectwo Bielany

26.10.2018 r.

Sołectwo Bulowice

30.10.2018 r.

Sołectwo Nowa Wieś

15.11.2018 r.

Kęty – miasto (teren zabudowy wielolokalowej)

29.11.2018 r.OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Kęty informuje, na terenie Gminy Kęty odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczone w workach), oraz odpadów wielkogabarytowych.

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble. Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7oo przed wjazdem na posesje, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.

Uwaga! Urządzenia RTV, AGD powinny być kompletne.

Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego RTV i AGD pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu Gminy Kęty:

Kęty Podlesie

01.03.2018 r.

Kęty – miasto (teren zabudowy jednorodzinnej)

15.03.2018 r.

Kęty – miasto (teren zabudowy wielolokalowej)

 27.03.2018 r.

Sołectwo Bulowice

29.03.2018 r.

Sołectwo Nowa Wieś

19.04.2018 r.

Sołectwo Łęki

23.04.2018 r.

Sołectwo Malec

24.04.2018 r.

Sołectwo Witkowice

26.04.2018 r.

Sołectwo Bielany

27.04.2018 r.


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Kęty informuje, że na terenie Gminy Kęty odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczone w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble. Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 przed wjazdem na posesje, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.

Uwaga!

Urządzenia RTV, AGD powinny być kompletne. Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego RTV i AGD pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu Gminy Kęty:


Kęty – miasto (teren zabudowy jednorodzinnej)

05.10.2017 r.

Kęty Podlesie

16.10.2017 r.

Sołectwo Bulowice

19.10.2017 r.

Sołectwo Łęki

23.10.2017 r.

Sołectwo Malec 

24.10.2017 r.

Sołectwo Witkowice

26.10.2017 r.

Sołectwo Bielany

27.10.2017 r.

Kęty – miasto (teren osiedli mieszkaniowych- zabudowa wielolokalowa)

30.10.2017 r.

Sołectwo Nowa Wieś

16.11.2017 r.


Video:
 
Poznaj ekogminę Kęty
Harmonogram mechanicznego oczyszczania ulic i parkingów
Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Akty Prawne
Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Zasady segregacji odpadów
Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Punkty selektywnego zbierania odpadów
Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Rejestr działalności regulowanej
Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Pytania i odpowiedzi
Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Demontaż azbestu
Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Sprawozdawczość
Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:


Odsłony: 29142
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...