Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim: ruszają prace geodezyjne

GAZ-SYSTEM 6 grudnia 2018 r. podpisał umowę na projekt budowlany gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim. Nowy gazociąg będzie miał długość ok. 53 km, a jego trasa przebiegnie przez województwo śląskie i małopolskie.

Podpisana umowa obejmuje wykonanie projektu budowalnego i wykonawczego gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim o średnicy 500 mm i długości ok. 53 km. Wykonawcą projektu będzie spółka MGGP, która odpowiedzialna jest także za uzyskanie pozwolenia na budowę gazociągu.

W efekcie prowadzonych wcześniej prac planistycznych GAZ-SYSTEM uzyskał już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji, a także decyzje o ustaleniu jej lokalizacji wydane przez wojewodów: śląskiego i małopolskiego. Trasa projektowanego gazociągu przebiegnie przez gminy: Skoczów, Jasienica, Bielsko-Biała, Bestwina i Wilamowice na terenie woj. śląskiego oraz Kęty i Oświęcim w woj. małopolskim.

Kolejną inwestycją realizowaną w tym rejonie będzie budowa odcinka gazociągu z Oświęcimia do Tworznia i połączenie go z aktualnie budowanymi gazociągami w ramach korytarza gazowego Północ-Południe. Taka rozbudowa infrastruktury wpłynie korzystnie na stabilność systemu przesyłowego i zwiększy możliwość dostaw gazu do odbiorców Podbeskidzia – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM. Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906). Uzyskanie pozwolenia na budowę gazociągu zaplanowane jest w I połowie grudnia 2019 r.

Na stronie www.gaz-system.pl pod poniższymi linkami znajdują się również publikacje o:Zawiadomienie

Firma MGGP S.A.  informuje, że w związku z koniecznością wykonania badań geologicznych na potrzeby dokumentacji projektowej „Gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim” w ramach umowy zawartej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  w terminie od lutego do maja 2019 roku przesyłać będzie korespondencję związaną z pozyskiwaniem zgód na przeprowadzenie badań geologicznych do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na trasie projektowanego gazociągu tj. w obrębach: Bielany, Łęki na terenie Gminy Kęty.  Zawiadomienie

Firma MGGP S.A. informuje, że w związku aktualizacją mapy do celów projektowych dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim” w ramach umowy zawartej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., prowadzić będzie prace geodezyjne od stycznia do kwietnia 2019 roku, wzdłuż trasy projektowanego gazociągu tj. w obrębach: Bielany, Łęki  na terenie Gminy Kęty
Odsłony: 1795
Autor Publikacji: Komunikat prasowy GAZ-SYSTEM S.A. / oprac. B.K.-S., Data Publikacji: 2019-01-25 , Godzina Publikacji: 12:09

Kęty w obiektywie...