Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Dodatkowe środki dla LGD „Dolina Soły”: To także sukces beneficjentów z naszej gminy!

Kierownictwo Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”, do której od 2008 roku należy Gmina Kęty, informuje o swoim wielkim sukcesie.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi Stowarzyszenia i jego beneficjentów udało się z sukcesem zrealizować wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres 2016-2018 –  informuje zarząd „Doliny Soły”, dodając, że stanowi to kamień milowy i ukoronowanie wieloletniej pracy. – Możemy starać się o dodatkowe pieniądze w wysokości 1.080.000,00 zł na rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze – dodają w LGD, podkreślając, że sukces wypracowany został także dzięki beneficjentom z Kęt.

O randze i skali osiągnięcia najlepiej świadczą liczby. „Dolina Soły” uplasowała się na pierwszy miejscu w województwie, wyprzedzając w drodze po dodatkowe środki m.in. „Beskid Gorlicki”, „Koronę Sądecką” czy leżącą po sąsiedzku, zatorską „Dolinę Karpia”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu! Teraz do pracy – aktualizacja Strategii i kolejne nabory – słyszymy w LGD, która po zdaniu egzaminu na piątkę z plusem nie zamierza spocząć na laurach i już planuje dalsze działania, mogące w przyszłości przysłużyć się kęckim przedsiębiorcom, którzy planują sięgnąć po dodatkowe środki.
Odsłony: 954
Autor Publikacji: Barbara Kuźma-Suazo, Data Publikacji: 2019-04-18 , Godzina Publikacji: 14:35

Kęty w obiektywie...