Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Akty Prawne


UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W  KĘTACH z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany  uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy  Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za  uiszczoną przez  właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o przyznanie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VI/36/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

UCHWAŁA NR VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXIII/319/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXIII/317/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty.

Uchwała nr XXXIII/321/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 ARCHIWUM
Odsłony: 4377
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...