Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

500+ DLA SENIORA – złóż wniosek o świadczenie uzupełniające

SENIORZE!

Jeśli twój dochód nie przekracza kwoty 1600 zł (emerytura, renta, zasiłek, inne BEZ DODATKÓW, np. zasiłek pielęgnacyjny, opiekuńczy), a twój stan zdrowia nie pozwala ci na samodzielną egzystencję, wymagasz wsparcia i opieki drugiej osoby to możesz wnioskować o Świadczenie Uzupełniające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do wydania Świadczenia Uzupełniającego potrzebny jest

1) wniosek dostępny na stronie internetowej

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ESUN.pdf/1db6af15-41e2-8bd4-0f00-578027d1261f

2) dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, którym jest :

- wydane przez lekarza orzecznika ZUS/komisję lekarską ZUS orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

- wydane przez lekarza orzecznika ZUS/komisję lekarską ZUS orzeczenie o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

- wydane (przed 1.09.1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – na podstawie, którego masz ustalone prawo do świadczenia:

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli w Twojej sprawie nie zostało wcześniej wydane orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji lub upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku dołącz:

1. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na formularzu OL – 9 przez lekarza prowadzącego leczenie – druk dostępny na stronie internetowej

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/OL-9_new.pdf/111b9ab1-bbf0-4559-9e02-9a6248708860

2. Posiadaną dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji ( historia choroby, kserokopie kart informacyjnych, karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej, zawodowej).

Druki dostępne są także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach, przy ul. Żwirki i Wigury 8 oraz w Dziennym Domu „Senior- Wigor” w Kętach, przy ul. Sobieskiego 36. Pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu i złożeniu wniosku.

opis niedostepny
Odsłony: 764
Autor Publikacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach / kf, fot. Fotolia, Data Publikacji: 2019-11-08 , Godzina Publikacji: 8:30

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty