Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

13 laptopów trafiło do gminnej szkoły podstawowej

Wraz z końcem września zakończyły się szkolenia w ramach projektu pn: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Kęty”. 23 października 2019 roku do jednej ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Kęty – Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi – oficjalnie przekazany został sprzęt komputerowy, zakupiony w ramach projektu.

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu, które Gmina Kęty w kwocie 147 840,00 zł pozyskała z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.

Odsłony: 1197
Autor Publikacji: Biuro Projektu, Data Publikacji: 2019-10-23 , Godzina Publikacji: 09:49

Kęty w obiektywie...