Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

"Miejsce, w którym żyję..." - finaliści Konkursu o Mieście i Gminie Kęty nagrodzeni

W poniedziałek, 4 marca, w Powiatowym Zespole Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach odbył się drugi – międzyszkolny - etap VII Konkursu o Mieście i Gminie Kęty pn. „Miejsce, w którym żyję…” Konkurs skierowany był do gimnazjalistów i uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Na zmagania młodzieży złożył się sprawdzian wiedzy o mieście i gminie Kęty, organizowany w dwóch etapach – szkolnym i międzyszkolnym oraz konkurs prezentacji multimedialnej. Uczestnicy każdej z części konkursu, na wszystkich jego etapach, musieli wykazać się wiedzą na temat historii, geografii, gospodarki, edukacji, sportu i kultury miejscowości wchodzących w skład gminy Kęty.   
Do etapu międzyszkolnego przystąpiło po trzech najlepszych uczniów z siedmiu gminnych placówek szkolnych, którzy wyłonieni zostali przez szkolną komisję na podstawie wyników testów w eliminacjach szkolnych.

Pierwsza część międzyszkolnego etapu konkursu odbyła się w formie turnieju ustnego, w którym trzyosobowe zespoły musiały odpowiedzieć na 12 pytań wybranych z puli w drodze losowania. W tej części zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Druga część konkursu polegała na przygotowaniu prezentacji na jeden z tematów: Sylwetki osób znaczących dla środowiska (kontekst historyczny); Walory turystyczne wybranej miejscowości; Miejscowość w liczbach; Rozwój gospodarczy (stan obecny i perspektywy) oraz Życie codzienne w mojej miejscowości. W tej rywalizacji najlepszą okazała się drużyna z Witkowic.  

W ławie komisji konkursowej zasiedli burmistrzowie Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar i Rafał Ficoń, starosta Powiatu Oświęcimskiego – Marcin Niedziela, dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej – Tomasz Bielecki,  dyrektor PZ nr 9 w Kętach - Grażyna Mojżesz-Wlazły, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Agata Szyszka-Mądro, dyrektor Muzeum w Kętach -  Marta Tylza- Janosz oraz prezes Towarzystwa Miłośników Kęt - Kazimierz Brzuska. Do walki startujących zagrzewały piosenki w wykonaniu uczniów „Dąbrowskiej”.

Laureaci obu konkursów (wiedzy i prezentacji), ich opiekunowie oraz reprezentowane zwycięskie szkoły otrzymały z rąk burmistrza Krzysztofa Jana Kęczara, starosty oświęcimskiego – Marcina Niedzieli oraz dyrektor PZ nr 9 - Grażyny Mojżesz-Wlazły nagrody ufundowane przez Gminę Kęty oraz sponsorów. Dla pozostałych uczestników przygotowano upominki.

Organizatorem Konkursu o Mieście i Gminie Kęty jest Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach wraz z Towarzystwem Miłośników Kęt, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach oraz Gminną Biblioteką Publiczną im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach.

Celem zorganizowanego już po raz 7. konkursu była promocja wiedzy o mieście i gminie Kęty, rozwijanie zainteresowań młodzieży w zakresie historii, kultury i walorów turystycznych ziemi kęckiej oraz pogłębienie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym.

Patronat nad konkursem objął burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar.

Odsłony: 1259
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, Data Publikacji: 2019-03-05 , Godzina Publikacji: 10:25

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty